SPØRGSMÅL OM FLYTNINGEN

vi_flytter

1: Hvor stor bliver den nye institution?

I vores nye hus på hjørnet af Vesterfællesvej og Ny Carlsberg Vej bliver vi 10 stuer i alt - fordelt på 6 vuggestuegrupper á 12 børn og 4 børnehavegrupper á 22 børn. Til alle stuer bliver der tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper. I perioder vil vi også have studerende. I øjeblikket - sommer og efterår 2018 - er vi i fuld gang med at planlægge overgangen til det nye hus. Vi arbejder bl.a. med indretning med fokus på, hvordan vi kan skabe og fastholde mindre og gode læringsmiljøer, selvom vi bliver en større institution.

Lige nu er planen, at Molevitten flytter mellem jul og nytår, sådan at vi kan byde velkommen til børn og forældre på vores nye adresse onsdag den 2. januar 2019.

2: Hvordan kommer flytningen til at foregå?

I sommer og sensommerperioden 2018 sættes alle kræfter ind på at planlægge flytningen, så den blive så skånsom for børnene som mulig. Vores intention er, at vi stille og roligt over en periode på et par måneder får en tilgang at nye skønne børn og mere dygtigt personale. Der er mange brikker, der skal falde på plads, så det bliver først ud på efteråret, at vi kan melde mere konkret ud om flytningen.

Vi har dog truffet en vigtig beslutning. De børn, der går i molevitten på flyttetidspunktet, bliver fordelt på nye stuer. Det samme gælder for personalet. Fordelingen af børn sker med udgangspunkt i barnets relationer. Det betyder, at vi kan garantere, at alle børn vil starte på en stue, hvor de kender mindst en voksen og flere børn. Når vi vælger denne løsning, skyldes det, at både børn og voksne er kulturbærere, og at vi - for at bevare ånd, stemning og kultur - ser det som en forudsætning, at der er nogen til at "gå forrest" på samtlige stuer, når vi slår dørene op til den nye institution.

På forældremødet i efteråret, vil vi have friskt nyt om flytningen. Find dato for forældremøde i kalenderen.

3: En ekstra børnehavegruppe - hvad betyder det for mit barn?

I dag har vi 3 børnehavegrupper á cirka 17 børn. I den nye institution får vi 4 børnehavegrupper á 22 børn. Det betyder, at vi kun skal have 1 børnehavegruppe mere, end vi har i dag - men også, at vi får optimale fysiske rammer og derfor kan rumme den normale børnenormering på 22 børn pr. stue. Alt i alt betyder det, at vi skal indskrive cirka 30 nye børnehavebørn i Molevitten fra vinteren 2018 og frem.

Af hensyn til både fællesskab og kultur har vi valgt, at alle de børn, der går i Molevittens børnehave, vil blive fordel på de 4 nye stuer. Når vi fordeler, lægger vi vægt på og sammensætter stuerne ud fra børnenes indbyrdes relationer og alder. Målet er, at børnene fortsat vil opleve hverdagen som tryg, lærerig og genkendelig.

4: Fire ekstra vuggestuegrupper - hvordan gør I det?

I den nye institution får vi 6 vuggestuegrupper - 4 grupper mere end Molevitten har i dag. Normeringen er som i dag, altså 12 vuggestuebørn pr. stue. Det betyder, at vi skal indskrive 48 vuggestuebørn i perioden fra årsskiftet og frem.

De 48 nye vuggestuebørn bliver indskrevet stille og roligt over en perioden, så det ikke bliver for voldsomt for hverken børn eller personale. Rent praktisk vælger vi at fordele de nuværende to vuggestuegrupper ud på fire stuer, plus lave to stuer med helt nye børn og forældre. I vuggestuen vil vi følge samme princip som i børnehaven, nemlig at vi udelukkende ligger vægt på børnenes alder samt relationer til hinanden, når vi sammensætter de nye stuer.

Dette arbejde ligger dog først umiddelbart inden flytningen, og vi kan derfor ikke sige noget om, hvem der kommer på hvilke stuer endnu. 

5: Bliver det kaos, og starter alle de nye børn på en gang?

NEJ! Det gør der absolut ikke. Vi starter stille og roligt op, og det vil sige, at vi eksempelvis får 6 til 12 nye børn om ugen, det svarer til at 1 eller 2 børn pr. stue pr. uge. Vi vil hele tiden have børnenes trivsel i fokus - og selvfølgelig også personalets trivsel samt arbejdsmiljøet.

6: Hvad siger personalet til flytningen?

Stemningen er rigtig god blandt personalet i både vuggestue og børnehave. Vi tæller månederne og har høje forventninger til den nybyggede institution, som vi glæder os til at indtage og gøres til vores helt eget hus.

Som institution har vi faktisk ventet i flere år på at kunne flytte "rigtigt" sammen. Derfor er vi allermest optaget af alle de muligheder, vi får, når vi rykker til en fælles adresse: Flere kolleger tæt på, flere muligheder for samarbejde på tværs vuggestue og børnehave og langt større smidighed i arbejdet med overgangen fra vuggestue til børnehave - bare for at nævne et par af de mange gevinster.

Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at særligt børnehaven glæder sig til igen at få permanente rammer - efter to midlertidige adresser i CarlsbergByen. Fordelen ved, at vi har været igennem to midlertidige flytninger er, at vi er blevet SÅ rige på flytteerfaringer, at vi faktisk forventer, at alt det praktiske vil forløbe uden de store problemer.

7: Hvordan bevarer I den gode Molevit-kultur?

Vi sætter ind på flere fronter - for Molevit-ånden skal med over i det nye. Fra sommer og frem til flytningen sætter vi alt ind på at rekruttere det helt rette pædagogiske personale. Så hvis du er pædagog eller kender nogle, der er, så er det nu, man skal slå til, hvis man vil være med på en spændende rejse - læs mere under søg job.

Dernæst har vi fokus på at holde fast i vores mange traditioner såsom kaffemik, fredagsmorgenmad, popcornbad, sommerfest - samtidig med, at vi vil give plads til fornyelse, så det nye personale, nye børn samt forældre kan komme med ideer og tiltag, der kan styrke Molevit-ånden 😊.

Skriv, hvis du har spørgsmål

Er du forælder i Molevitten og har du spørgsmål til flytningen, så er du meget velkommen til at sende dit spørgsmål til Leder Rikke Penthien på CZ2F@kk.dk. Vi samler op på spørgsmål med jævne mellemrum og poster dem har på siden - for der er helt sikkert andre end dig, der er interesseret i svaret.