MØD FORÆLDREBESTYRELSE

Den formelle version

Molevitten er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende institution har bestyrelsen det formelle arbejdsgiveransvar og er derved øverste myndighed i institutionen. Molevitten er underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen - herunder pædagogiske rammer, eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten. Læs mere om bestyrelsens arbejde og rammer i vores forretningsorden og vedtægter.

Den jordnære version

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året og arbejder tæt sammen med ledelsen om at skabe en hverdag, hvor børn og forældre føler sig velkomne. Vi bakker 100% op om relationslæring som husets pædagogske fundament. Det betyder bl.a., at vi har fokus på det gode forældresamarbejde og relationen mellem forældre og personale.

Det har eksempelvis stor betydning for både trivsel og atmosfære, at vi som forældre er gode til at sige goddag og farvel til børn, personale og hinanden, prioriterer at deltage i sociale arrangementer og sætter os ind i fælles adfærdsregler i forhold til fødselsdage, legetøj osv.

Vi håber, at I vil være med til at opbygge nogle gode relationer, så vi sammen kan bidrage til det sjove, det rummelige, det lærende og alt det, der understøtter en god hverdag for vores børn.

Brug os - intet er for småt

Formanden og de fire valgte forældrerepræsentanter er dit talerør ind i bestyrelsen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål i dagligdagen eller har et specifikt emne, du ønsker at sætte på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Emner til dagsordenen skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før.

I kalenderen kan du altid se datoerne for de kommende bestyrelsesmøder og nederst på siden kan du finde kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen.

Kom med i bestyrelsen

Vi har valg til forældrebestyrelsen en gang om året – på dét forældremøde, der ligger i efteråret. Ønskesituationen er, at de fire forældrerepræsentanter er ligeligt fordelt mellem vuggestue og børnehave. Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

FORÆLDREBESTYRELSEN

HEIDI
Heidi Friis
Formand

M: 22634455
E: heidi@handlingsledelse.dk

Om: Jeg er formand for Molevittens bestyrelse. Jeg er gift med Sebastian, vi bor i Humleby og sammen har vi Storm og Lauge. Drengene går i dag på Vesterbro Ny Skole, men jeg bliver hængende i bestyrelsen, nu på 6. år

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Fordi jeg kan ikke lade være! Gennem årene har jeg malet prinsessetårn, mødt de skønneste børn, voksne og personaler og kastet mit engagement ind i Molevittens udvikling, ledelse, strategi og flytteri – fra de første spæde snakke med Carlsberg til endelig aftale om ny institution. Det er en fornøjelse at kunne bidrage – også med faglighed fra mit job som forandringsstrateg, facilitator og ledelseskonsulent.

RIKKE
Rikke Penthien
Daglig leder

M: 61245100
E: cz2f@buf.kk.dk

Om: Jeg er leder for hele Molevitten og har min daglige gang i både vuggestue og børnehave. Jeg kom til Molevitten for cirka 4 år siden, lige før det gik løs med midlertidige flytninger af børnehaven og beslutningen om udvidelsen af Molevitten. Det har været spændende at være en del af denne udfordrende og lærerige proces - fra arkitekttegninger til endelig flytning primo 2019.

Jeg er uddannet pædagog og har en cand.pæd.soc. som overbygning. Jeg har cirka 10 års erfaring fra andre institutioner i Københavns Kommune - og før det, små 20 års erfaring fra det private erhvervsliv

Jeg brænder for børnene og for at skabe de allerbedste rammer for både trivsel og læring - også når det gælder personalet. Jeg tror på relationer og på, at alle vokser - små som store - når man tænker i helhed, bliver set og hørt og indgår i fællesskaber.

CHARLOTTE
Charlotte
Personalerepræsentant

T: 24996387
E: vuggestuenlyrskov@gmail.com

Om: Jeg er pædagog på Elefantstuen i vuggestuen og er - af personalet - valgt som personalerepræsentant til bestyrelsen.

Jeg er uddannet pædagog og kom til Molevitten for cirka 4 år siden. Jeg har erfaring med vuggestuebørn fra andre institutioner i Københavns Kommune, og jeg brænder for at give de helt små børn god, udviklende og omsorgsfuld start på livet.

Rebecca
Rebecca Bilsteen
Forældrerepræsentant

M: 24218870
E: rebecca.bilsteen@gmail.com

Om: Jeg er næstformand i bestyrelsen, og så er jeg mor til Barbara på Rævestuen og Louisa på Delfinstuen. Deres far hedder David, og vi bor alle sammen på Stampesgade lige ved hovedbanegårdens nye metrostation. Jeg er nyuddannet Etnolog og jobsøgende, alt imens jeg har lidt småjobs.

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Jeg sidder i bestyrelsen på mit 4. år. Jeg gik ind i Molevittens bestyrelse med et ønske om at passe på det fine fællesskab, der er i institutionen. Jeg er enormt glad for at have mine børn i Molevitten og opleve, hvordan mine børn bliver mødt i børnehaven med tillid, fis og ballade, albuerum - og uden alt for mange regler. De har begge have en helt utrolig dejlig og tryg start i vuggestuen, hvor one size doesn’t fit all, og hvor der er ro og tid til små børn.

Laena_Hegelund
Laena Hegelund
Forældrerepræsentant

M: 30135091
E: laenahegelund@gmail.com

Om: Jeg er uddannet i Idrætsvidenskab og arbejder som projektkoordinator hos Købehavns Kommunes Ungdomskole, og som Personlig Træner hos Power House. Jeg er mor til Lilou på Delfin og Hector på Tiger. Gift med ungernes far, Alexander Hegelund, og sammen bor vi på Istedgade.

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Vi ser det som en gave at have vores børn i Molevitten, særligt fordi vi kan se og mærke, at pædagogernes faglighed og afsættet i det relationelle arbejde giver vores børn en tryghed til at udfolde sig og skabe venskaber og relationer med de andre børn på tværs af alder og stuer. Der er altid en rigtig rar stemning, måske fordi Molevitten er et sted hvor forældre også kommer hinanden ved.

Line_Miller
Line Miller
Forældrerepræsentant

M: 61465054
E: millecph@gmail.com

Om: Jeg er forælder til Ellis, som går på tigerstuen, og Scarlett, som gik ud af børnehaven for at starte i nulte sidste sommer. Vi bor sammen med deres far, Rasmus, på Dybbølsgade her på Vesterbro. Jeg er redaktionschef i forlagsbranchen.

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi jeg ønsker at være med til at fremme og beskytte den fine tilgang til børnene, og hvad der udgør en god børnehverdag, som jeg mener ligger i kernen af Molevitten. Vi har virkelig gjort os umage for at finde det helt rigtige sted til vores børn. Et sted med hjerterum, respekt for den enkelte og en dejlig, nærværende omgangsform, og jeg tror ikke vi kunne have fundet det bedre nogen steder end her.

Rikke_Vemor
Pernille Vemor
Forældrerepræsentant

M: 28834345
E-mail: pernille@vemor.dk

Om: Mor til Ellie på Delfinstuen, bor sammen med Paw, og Buddha og Lisa, vores to marsvin. Vi bor I Valby, og jeg arbejder med vin og delikatesser i Løgismoses BTB afdeling, på Nordre Toldbod i København.

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Jeg har en stor forståelse samt viden med min egen pædagogiske uddannelsesbaggrund. Jeg meldte mig ind i bestyrelsen for at sikre mig, at der bliver brugt ressurser, samt at der er en stor bevidsthed omkring at bibeholde kulturen, som hersker i Molevitten, når det bliver en større institution.

Jeg er glad for at have mit barn i Molevitten, fordi det er et sted som emmer af kærlighed til børnene. Det er en institution med pædagoger, som er glade for at gå på arbejde, og det smitter af på både børn og forældre.

MAJA
Maja Touzari Greenwood
1. suppleant

M: 53773719
E: majatouzari@gmail.com

Om: Jeg er mor til Jose og Issa på Delfinstuen.

stine_400px
Stina Brorsen Winther
2. suppleant

M: 27175611
E: stinaen29@yahoo.dk

Om: Jeg er mor til Lilje på Zebrastuen og Pelle på Rævestuen.