NYE FORÆLDRE

CD5A1865

FAKTA OM MOLEVITTEN

Molevitten er en selvejende integreret institution for børn i 0-6 års alderen. I Molevitten er man sikret en plads i børnehaven, såfremt man er startet i vuggestuen.

Læs mere

INDKØRING I VUGGESTUEN

Vi glæder os til at byde jer velkommen og give dit barn en masse gode oplevelser. Hør, hvordan du giver dit barn en tryg opstart. Hvor lang en indkøringsperiode du skal forvente - og hvad der er godt at huske.

Læs mere

OVERGANG TIL BØRNEHAVE

I det øjeblik dit barn flytter over i børnehaven, har det behov for lidt tid til at genfinde trygheden i de nye omgivelser. Hør, hvordan I kan forberede jer på skiftet til børnehaven.

Læs mere
520009782_super
616020418

EN TYPISK DAG

Struktur skaber tryghed og forudsigelighed for barnet, og faktisk også frihed til at være spontane. Her kan du læse, hvordan dagens rytme er i vuggestuen og børnehaven - fra måltider til pædagogiske aktiviteter.

For vuggestuen For børnehaven

SKOLEGRUPPE

Skolegruppen starter op allerede i oktober, året før skoleskiftet. Visionen er at gøre børnene parate til at starte i skole og ruste dem til at håndtere det skoleliv, de er på vej til.

Læs mere

OVERGANG TIL SKOLE

Det er stort at starte i skole, og det kræver selvfølgelig en stor afskedsfest. Børnene er med til at arrangere og planlægge dagen, som også byder på forskellige farvel-traditioner.

Læs mere
CD5A1733
823467364_super

FORÆLDRE­KOMMUNIKATION

Molevitten er først og fremmest børnenes hus, men vi ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne, og at både personale, børn og forældre kender hinanden på kryds og tværs. Hør, hvordan du som forælder kan være en aktiv medspiller.

Læs mere

HUSKELISTE

Få tips og tricks til, hvad der er godt at huske, og hvordan du kan bidrage til dit barns trivsel, en god atmosfære og et smil. Og så lige et par gode vaner også.

Læs mere
471832861