10 SPØRGSMÅL FRA FORÆLDRE

1: Er Molevitten en sukkerfri institution?

Nej, vi er ikke en sukkerfri institution. I dagligdagen følger vi  Sundhedsstyrelsens anbefalinger om maks. 10% sukker. Vi opfordrer generelt til omtanke og sunde måltider, da tom energi ikke giver plads til alt det sunde. Børn leger og lærer bedst på sund mave. I forbindelse med sommerfester og andre større arrangementer er vi mere large. Her serverer vi fx kage, saft og juice. Læs mere, også om fødselsdage, under Mad, økologi og sukker.

2: Er der madordning i Molevitten?

Molevitten har et topmoderne køkken og tilbyder morgenmad,  frokost til alle børn. Der er tre dygtige køkkenmedarbejdere som dagligt serverer velsmagende økologisk mad med fokus på sund og varieret kost.

3: Kan mit barn sove flere gange i løbet af dagen?

Mange vuggestue børn har behov for to lure i løbet af dagen. Nogle kun i begyndelsen, andre gennem længere tid. Vi tager bestik af barnets behov og aftaler en soverytme ud fra det. Har dit barn brug for en lur eller hviletid, når det starter i børnehaven, kan det også sagtens lade sig gøre. Det er normal praksis, at vi midt på dagen samler de børnehavebørn, der har brug for et hvil

4: Hvornår kan mit barn komme i institution igen efter sygdom?

Dit barn kan komme i institution igen, når det er frisk nok til at deltage i de daglige aktiviteter, være på legepladsen og tage på tur. Det er vigtigt, at dit barn ikke udgør en smittefare for andre børn, og at det har haft en symptom- eller feberfri dag, inden det kommer tilbage. Læs mere om Hygiejne og sygdom.

5: Mit barns tøj/ting bliver væk, hvordan kan det være?

Vi er en stor institution. Det betyder, at der er mange huer, vanter, flyverdragter, bluser og sko at holde styr på – og det er ikke altid, at dit barns ting finder tilbage til sin egen garderobe. Derfor opfordrer vi alle til at skrive barnets navn på alt tøj og alle ting, som I tager med i Molevitten. Når der er navn på, er der rimelig stor sandsynlighed for, at tingene finder tilbage til dit barns garderobe på et tidspunkt.

6: Hvor lang tid skal jeg afsætte til indkøring?

Det kan være et følelsesmæssigt stort skridt at begynde i vuggestue – for både børn og voksne. Vores erfaring er, at man skal afsætte 1-2 uger til indkøring. Ved opstart vil I få en kontaktpædagog på stuen, som har ansvaret for jeres barn. Sammen stemmer i forventninger af og lægger en plan for barnets første uger. Det er helt individuelt, hvor lang tid det tager at blive tryg ved institutionen. Ved indkøring i børnehaven er vores erfaring dog, at det tager knap så lang til, da børnene naturligt rykker videre sammen med alderssvarende venner.

7: Mit barn græder ved aflevering, hvad betyder det?

Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer på at blive afleveret. Ender det i tårer, et det helt i orden, at du ringer senere på formiddagen for at høre, hvordan det går. Vores erfaring er, at ked-af-det-hed ofte kobler sig til selve afskeden og som regel går over kort tid efter, I er gået. Hvis dit barn er ked af det i længere tid, vil vi altid kontakte jer og bede jer om at hente barnet, samtidig med at vi aftaler, hvordan vi fremadrettet kan gøre afleveringerne nemmere. Læs mere om den gode start på dagen under Godt forældresamarbejde.

8: Hvorfor er færre voksne eftermiddag?

I både vuggestue og børnehave bruger vi formiddagen på planlagte pædagogiske aktiviteter i tråd med Kommunens 6 lærerplanstemaer – og tidlig eftermiddag på leg og eftermiddagsfrugt. Det betyder, at vi prioriterer, at der er fuld personaledækning mellem 9:00-15:00, så vi kan arbejde i mindre grupper og skabe gode lege- og læringsrum for børnene. Derfor er der færre personaler sidst på dagen, men dog altid to voksne på hver stue som udgangspunkt.

9: Hvordan får jeg overblik over husets rutiner og rytmer?

I forbindelse med indkøring vil du få en kontaktpædagog på stuen, som vil introducere dig til stuens rytme, regler og det, der gør det nemt for dit barn og jer forældre at blive en del af huset. Brug også 10 minutter på at kigge rund på websitet, hvor du kan finde mere info om lukkedage, kommende arrangementer og huskelister.

10: Er der nogle legetøjsregler?

Som udgangspunkt må barnet ikke have sit eget legetøj med i vuggestuen. De helt små børn kan have rigtig svært ved at dele, og det kan skabe nogle unødvendige og uhensigtsmæssige konflikter. Samtidig kan det være svært at løsrive sig fra eget “trygge” legetøj og deltage i vuggestuens øvrige aktiviteter. I børnehaven bruger vi i højere grad barnets medbragte legetøj som et pædagogisk redskab til at arbejde med grænser, samspil og fællesskab. Reglerne for at medbringe lejetøj vil dog altid variere i forhold til den børnesammensætning, vi har på det pågældende tidspunkt. I nogle børnegrupper stimulerer det medbragt legetøj til øget leg og læring, i andre kan det afføde konflikt, fordi børne fx “køber hinanden” med deres legetøj. Begge dele er normalt. Vores opgave er at have blik for de sunde relationer og regulerer derfor legetøjsreglerne til den aktuelle børnegruppe. Spørg dit stuepersonale hvilke legetøjsregler, der gælder for tiden.

Tilbage til HVERDAGEN