NØGLETAL – VÆRD AT VIDE

Sund økonomi

Molevitten har en god og sund økonomi. Vi har derfor råderum til fornyelser og udviklingsprojekter, som alt sammen kommer børnene til gode.

Stabilt personale

Vi er en stabil personalegruppe, bestående af både nye og gamle, unge og mere modne. Nogle er kulturbærere, andre kulturbyggere, hvilket – på en og samme tid – gør os rig på traditioner og åbne for det nødvendige nye. Rigtig mange personaler har været i Molevitten i rigtig mange år og vi kan derfor bryste os af lav personaleomsætning.

Venteliste til Molevitten

Vi er en populær institution, og det betyder (desværre) også, at vi har en lang venteliste for tiden. Men tøv ikke med at skrive dit barn op, da der altid opstår muligheder.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Molevitten foretager en APV hvert 2. år eller i forbindelse med større organisatoriske ændringer såsom flytninger. APV’en måler personalets tilfredshed med alt fra fysisk til psykisk arbejdsmiljø. Hos os er det fast procedure, at vi arbejder målrettet med de 3 vigtige punkter fra APV’en i den efterfølgende periode.

Kommunal trivselsundersøgelse

Københavns Kommune gennemfører hver andet år en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i alle københavnske institutioner – også Molevitten. Resultatet bliver efterfølgende offentliggjort i to rapporter for henholdsvis det kommunale og det selvejende område. Institutionerne er i samarbejde med forvaltningen, hvis der er behov for indsatser i forbindelse med trivselsundersøgelsen.

Download Trivselsmåling medarbejdere 2023

Pædagogisk tilsyn

Molevitten har en fast pædagogisk konsulent fra Københavns Kommunen, som fører tilsyn i forhold til pædagogisk praksis – en gang årligt. Tilsynet skal ses som en kvalitetssikring af de kommunale dagtilbud og institutionerne overholder lovgivning m.m.

Tilsynet foregår sådan, at Kommunens pædagogiske konsulent kommer på besøg i Molevitten og observerer personaler og børn. Observationen suppleres med dialogsamtale med hhv. ledelse og repræsentanter fra bestyrelse og personale. Det hele udmønter sig i en Tilsynsrapport, som skal offentliggøres blandt forældre og hjemmesiden.

Du kan downloade den seneste tilsynsrapport nedenfor.

Download Evaluering af arbejdet med læreplanen – Molevitten 2021

Download Institutionens tilsynsrapport_2023

"

Læringsmiljøet bærer i høj grad præg af tydelig organisering, der skaber rammer for gode samspil og relationer mellem børn og voksne.