PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læreplaner – et arbejdsredskab

I Molevitten betragter vi Københavns Kommunens læreplaner som en dynamisk ramme for udvikling og læring. Som personale er det vores opgave at skabe aktiviteter, rum og miljøer, der fanger de enkelte børns interesser og skaber oplevelser, dialoger og mulighed for læring, sådan at de 6 læreplanstemaer bliver levende i dagligdagen. Personalets arbejde med lærerplaner skal ses som en proces, hvor prioritering, læringsmål og indhold bliver til i tæt dialog og samarbejde. Den pædagogiske læreplan er et levende dokument, som vi udvikler på løbende.

Download Styrket Pædagogisk Læreplan for Molevitten

Styrket Pædagogisk Læreplan

Nedenfor kan du få et overblik over de 6 læreplanstemaer, som er en integreret del af den pædagogiske praksis i Molevitten. De 6 læreplanstemaer kan ikke adskilles. De er grundsten i vores arbejde og griber naturligt ind i hinanden – ligesom de alle er en del af det børneliv, der leves i Molevitten.

De 6 læreplanstemaer

I Molevitten er vi i 2018 påbegyndt en proces, hvor den samlede personalegruppe på tværs af vuggestue og børnehave arbejder målrettet med de 6 lærerplanstemaer. Vi arbejder i dybden med ét læreplanstema af gangen for at skabe en fælles forståelsesramme i personalegruppen og få talt rundt om de forskellige læringsmål. Vi har valgt en processuel tilgang for at øge både ejerskab og engagement, som i sidste ende er det, der skal gøre os i stand til at gøre læreplanstemaerne til “vores egne”, så vi kan handle på dem og få dem integreret i vores daglige pædagogiske arbejde.

Vi betragter de 6 læreplanstemaer som 6 store indsatsområder, hvorunder der ligger flere delområder, som vi skal arbejde med for at nå i mål. De 6 læreplanstemaer og delområder er:

Alsidig personlig udvikling
 • Engagement
 • Livsduelighed
 • Gåpåmod
 • Deltagelseskompetence
Kommunikation og sprog
 • Interaktioner
 • Sproglige rollemodeller
 • Fællesskaber
Krop, sanser og bevægelse
 • Krop
 • Sanser
 • Bevægelser
Kultur, æstetik og fællesskab
 • Kultur og æstetik
 • Kultur og fællesskab
Natur, udeliv og science
 • Natur
 • Udeliv
 • Science
Social udvikling
 • Deltagelse og medindflydelser
 • Empati
 • Legens betydning

Evaluering og dokumentation

Hver stue dokumenterer den løbende læring i form af fotos, tegninger og fortællinger – både i forhold til konkrete, daglige aktiviteter og længere projekter. Disse er tilgængelige på opslagstavler og vægge rundt omkring i institutionen.

Vores intention er at gøre læringen synlig og skubbe til åben dialog og eftertanke mellem pædagoger, børn og forældre. På denne måde kan du og dit barn være med til at evaluere vores arbejde med lærerplanerne og skabe refleksion i personalegruppen, sådan at vi hele tiden kan holde Molevitten i bevægelse.

Tilbage til PÆDAGOGIK