PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læreplaner – et arbejdsredskab

I Molevitten betragter vi Københavns Kommunens læreplaner som en dynamisk ramme for udvikling og læring. Som dagtilbud er det vores opgave at skabe aktiviteter, rum og miljøer, der fanger de enkelte børns interesser og skaber oplevelser, dialoger og mulighed for læring, sådan at de seks læreplanstemaer bliver levende i dagligdagen. Personalets arbejde med læreplaner skal ses som en proces, hvor prioritering, læringsmål og indhold bliver til i tæt dialog og samarbejde. Den pædagogiske læreplan er et levende dokument, som vi udvikler på løbende.

Download Styrket Pædagogisk Læreplan for Molevitten

Den Styrket Læreplan

Vi har netop færdiggjort Den Styrket Læreplan vol.2, som afspejler meget konkrete den pædagogiske tilgang og ramme for institutionen. Den er forfattet af en skrivegruppe på to pædagoger samt leder, som siden februar har haft skriveværksted hver anden torsdag formiddag for at skrive og sammenfatte læreplanen. Den har derfor med et meget stort og solidt medarbejderaftryk, hvilket er helt i tråd med intensionen, at læreplanen skal være et fælles ejerskab for alle institutionens medarbejdere.

Læreplanen bliver evalueret og justeret hvert år inden sommerferien, så den altid står aktuel og tidssvarende

Evaluering og dokumentation

Hver stue dokumenterer den løbende læring i form af fotos, tegninger og fortællinger – både i forhold til konkrete, daglige aktiviteter og længere projekter. Disse er tilgængelige på opslagstavler, vægge og lofter rundt omkring i institutionen.

Vores intention er at gøre læringen synlig og skubbe til åben dialog og eftertanke mellem pædagoger, børn og forældre. På denne måde kan du og dit barn være med til at evaluere vores arbejde med lærerplanerne og skabe refleksion i personalegruppen, sådan at vi hele tiden kan holde Molevitten i bevægelse.

Tilbage til PÆDAGOGIK