MØD FORÆLDREBESTYRELSEN

Den formelle version

Molevitten er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende institution har bestyrelsen det formelle arbejdsgiveransvar og er derved øverste myndighed i institutionen. Molevitten er underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen – herunder pædagogiske rammer, eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten. Læs mere om bestyrelsens arbejde og rammer i vores forretningsorden og vedtægter.

Den jordnære version

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året og arbejder tæt sammen med ledelsen om at skabe en hverdag, hvor børn og forældre føler sig velkomne. Vi bakker 100% op om relationslæring som husets pædagogske fundament. Det betyder bl.a., at vi har fokus på det gode forældresamarbejde og relationen mellem forældre og personale.

Det har eksempelvis stor betydning for både trivsel og atmosfære, at vi som forældre er gode til at sige goddag og farvel til børn, personale og hinanden, prioriterer at deltage i sociale arrangementer og sætter os ind i fælles adfærdsregler i forhold til fødselsdage, legetøj osv.

Vi håber, at I vil være med til at opbygge nogle gode relationer, så vi sammen kan bidrage til det sjove, det rummelige, det lærende og alt det, der understøtter en god hverdag for vores børn.

Brug os – intet er for småt

Formanden og de fire valgte forældrerepræsentanter er dit talerør ind i bestyrelsen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål i dagligdagen eller har et specifikt emne, du ønsker at sætte på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Emner til dagsordenen skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før.

kalenderen kan du altid se datoerne for de kommende bestyrelsesmøder og nederst på siden kan du finde kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen.

Kom med i bestyrelsen

Vi har valg til forældrebestyrelsen en gang om året – på dét forældremøde, der ligger i efteråret. Ønskesituationen er, at de fire forældrerepræsentanter er ligeligt fordelt mellem vuggestue og børnehave. Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

FORÆLDREBESTYRELSEN

Mathilde Carlsen

Formand

M: 25112075
E: mathilde@gmail.com

Om:

Hvorfor sidder du i bestyrelsen?

Rikke Penthien

Daglig leder

M: 61245100
E: cz2f@buf.kk.dk

Om: Jeg er leder for hele Molevitten og har min daglige gang i både vuggestue og børnehave. Jeg kom til Molevitten for cirka 4 år siden, lige før det gik løs med midlertidige flytninger af børnehaven og beslutningen om udvidelsen af Molevitten. Det har været spændende at være en del af denne udfordrende og lærerige proces – fra arkitekttegninger til endelig flytning primo 2019.

Jeg er uddannet pædagog og har en cand.pæd.soc. som overbygning. Jeg har cirka 10 års erfaring fra andre institutioner i Københavns Kommune – og før det, små 20 års erfaring fra det private erhvervsliv

Jeg brænder for børnene og for at skabe de allerbedste rammer for både trivsel og læring – også når det gælder personalet. Jeg tror på relationer og på, at alle vokser – små som store – når man tænker i helhed, bliver set og hørt og indgår i fællesskaber.

Esther
Personalerepræsentant – Vuggestuen (vikar)

Om: Jeg er pædagog på Uglestuen (vuggestue) og er lige nu vikariende personalerepræsentant til bestyrelsen. Jeg er uddannet pædagog.

Stine
Personalerepræsentant – Børnehaven

Om: Jeg er pædagog på Pingvinstuen i børnehaven og er  af personalet valgt som personalerepræsentant til bestyrelsen. Jeg er uddannet pædagog.

Anne Gade Iversen
Forældrerepræsentant

M: 20722402
E-mail: iversen.anne@gmail.com

Om: Jeg er gift med Rene og mor til Nanna på zebrastuen og Peter på tigerstuen. Til daglig arbejder jeg med indeklima og bæredygtighed og har et særligt fokus på børnenes indeklima.

Jeg er ingeniør af uddannelsesmæssig baggrund og arbejder i dag som filantrop i Realdania.

Hvorfor sidder jeg i bestyrelsen: Jeg vil gerne være med til at skabe de bedste rammer for vores børns hverdag. Det ønsker jeg at gøre ved at værne om og fremme institutionens kultur, fællesskab og personale- samt forældresamarbejde.

Signe Nielsen Kjær
Forældrerepræsentant

M: 91553858
E: signe_kjaer@hotmail.com

Om: Jeg er mor til Johan på Tigerstuen og er gift med hans far, Jostein. Sammen bor vi i Carlsberg Byen, ikke langt fra den nye institution. Jeg arbejder som arkitekt på en tegnestue her i København og er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus.

Hvorfor sidder du i bestyrelsen? Vi er lynhurtigt blevet helt vildt glade for Molevitten, alle tre. Den virkelig gode stemning, de søde mennesker, som arbejder der og den faglige dygtighed, der tydeligt skinner igennem og som hverdagen bygger på – altsammen vigtige elementer, som skaber tillid hele vejen rundt. Som en del af bestyrelsen ønsker jeg at være med til at fastholde denne kultur og få den videreført til de nye rammer.

Steen Sander Jacobsen
Forældrerepræsentant

M: 24943536
E: steensanderjacobsen@gmail.com

Om: Far til Nika på Delfin.

Mere tekst på vej…

Hvorfor sidder du i bestyrelsen?

Mette Sørensen
Forældrerepræsentant

M: 51929898
E: m04s@hotmail.com

Om: Jeg er mor til Gry, der begyndte på Tigerstuen i sommeren 2020. Vi er en lille familie på 3, snart 4, der bor i en lejlighed i samme bygning som Molevitten. Jeg arbejder som psykolog i psykiatrien i Glostrup.

Hvorfor sidder jeg i bestyrelsen: Vi er forholdsvis nye forældre i Molevitten, men har indtryk af et skønt sted for voksne og børn. Jeg vil gerne tættere på institutionens arbejde og bidrage til at bevare de gode rammer for både personale, forældre og børn.

Adrian Luebbert
2. suppleant

M: 61319142
E: abl@gmx.net

Om: Jeg er gift med Hanna og far til August på zebrastuen og Isak på uglestuen. Jeg er uddannet økonom og arbejder til daglig i Finansministeriet.

Hvorfor sidder jeg i bestyrelsen? Jeg vil gerne være med til at skabe de bedste rammer for vores børn. Jeg vil gerne være med til at sikre, at Molevitten er en velfungerende og succesfuld institution, og især et rart sted at være for alle – børn, personale, forældre, osv. Jeg vil gerne tilbyde at tage medansvar og at bidrage til bestyrelsesarbejdet.