MØD FORÆLDREBESTYRELSEN

Den formelle version

Molevitten er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende institution har bestyrelsen det formelle arbejdsgiveransvar og er derved øverste myndighed i institutionen. Molevitten er underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen – herunder pædagogiske rammer, eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten. Læs mere om bestyrelsens arbejde og rammer i vores forretningsorden og vedtægter.

Den jordnære version

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året og arbejder tæt sammen med ledelsen om at skabe en hverdag, hvor børn og forældre føler sig velkomne. Vi bakker 100% op om relationslæring som husets pædagogske fundament. Det betyder bl.a., at vi har fokus på det gode forældresamarbejde og relationen mellem forældre og personale.

Det har eksempelvis stor betydning for både trivsel og atmosfære, at vi som forældre er gode til at sige goddag og farvel til børn, personale og hinanden, prioriterer at deltage i sociale arrangementer og sætter os ind i fælles adfærdsregler i forhold til fødselsdage, legetøj osv.

Vi håber, at I vil være med til at opbygge nogle gode relationer, så vi sammen kan bidrage til det sjove, det rummelige, det lærende og alt det, der understøtter en god hverdag for vores børn.

Brug os – intet er for småt

Formanden og de fire valgte forældrerepræsentanter er dit talerør ind i bestyrelsen. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål i dagligdagen eller har et specifikt emne, du ønsker at sætte på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Emner til dagsordenen skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før.

kalenderen kan du altid se datoerne for de kommende bestyrelsesmøder og nederst på siden kan du finde kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen.

Kom med i bestyrelsen

Vi har valg til forældrebestyrelsen en gang om året – på dét forældremøde, der ligger i efteråret. Ønskesituationen er, at de fire forældrerepræsentanter er ligeligt fordelt mellem vuggestue og børnehave. Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

FORÆLDREBESTYRELSEN

Mathilde Carlsen

Formand

M: 25112075
E: mathilde@gmail.com

Stine
Personalerepræsentant – Børnehaven

Om: Jeg er pædagog på Pingvinstuen i børnehaven og er  af personalet valgt som personalerepræsentant til bestyrelsen. Jeg er uddannet pædagog.

Charlotte
Personalerepræsentant – Vuggestuen

Om: Jeg er pædagog på Løvestuen i vuggestuen og er af personalet valgt som personalerepræsentant til bestyrelsen. Jeg er uddannet pædagog.

Signe Nielsen Kjær
Forældrerepræsentant

M: 91553858
E: signe_kjaer@hotmail.com

Om: Jeg er mor til Ida på Tigerstuen og Johan på Delfinstuen.

Mette Søndergaard
Forældrerepræsentant

M: 30317988
E: m.soendergaard24@gmail.com

Om: Jeg er mor til Mie på Pingvinstuen.

Mette Sørensen
Forældrerepræsentant

M: 51929898
E: m04s@hotmail.com

Om: Jeg er mor til Gry, der begyndte på Rævestuen.

Merle Rumann
Forældrerepræsentant

M: 28689838
E: merlerumann@hotmail.com

Om: Jeg er mor til Elli på Løvestuen.

Judith Melchior Haissman
Forældresuppleant

M: 20350241
E: haissman@gmail.com

Om: Jeg er mor til Jonathan på Zebrastuen og Gustav på Uglestuen.

Nanna Cecilie Jacobsen
Forældresuppleant

M: 61686361
E: nannajacobsen@hotmail.dk

Om: Jeg er mor til Ingrid på Elefantstuen og Otto på Rævestuen.