ÅRSKALENDER

5. Januar 2024

Kl. 17:00-20:00

Bestyrelsesmøde

Har du spørgsmål til bestyrelsen, et tema, du gerne vil have på dagsordenen, eller noget helt tredje? – så tag fat i en af forælderrepræsentanterne, formanden eller Bjarne. Du finder vores kontaktoplysninger her.

9. Februar 2024

Hele dagen

Fastelavn

Traditionen tro fejrer vi fastelavn. Der er fest og sjov hele dagen – og selvfølgelig katten af posen for vuggestuebørnene og katten af tønden for børnehavebørnene.

Det er frivilligt, om man vil klæde sig ud. Men hvis man vil, skal man komme udklædt fra morgenstunden.

Lukkedage 25-27 marts. 2024

Institutionen har lukket i dagene op til påske

9.April 2024

Kl. 17:00-20:00

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsens årsplan er delt i 5 fokusområder, og vi behandler 1 stort fokusområde pr. bestyrelsesmøde. Denne gang har vi fokus på: Økonomi og Kommunikation.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, et tema, du gerne vil have på dagsordenen, eller noget helt tredje? – så tag fat i en af forælderrepræsentanterne, formanden eller Bjarne. Du finder vores kontaktoplysninger her.

17 april 2024

Aften

Forældremøde

Vi håber, at du allerede har sat kryds i kalenderen. Vi håber at vi kan invitere en foredragsholder til arrangementet

26.april  2024

Hele dagen – kun for børnehaven

Afslutning for skolebørnene

Dagen hvor vi fejrer og tager afsked med de kommende skolebørn.

Der vil være kaffe og kage for alle børnehavebørn og voksne på legepladsen om eftermiddagen. Skolegruppen optræder kl. 15:30 sharp!

Hele april 2024

 

Trivselsvurdering børn “Topi”

Institutionen har fokus på den lovbefalede trivelsvurdering, som hedder Topi, på alle børn i institutionen. Klik her, hvis du vil lære mere om Topi: Pjece til forældre om TOPI

4.maj 2024

kl. 9-13

Forskønnelsesdag i Molevitten. Vi bruger en lørdag formiddag på forskønnelse, udsmykning og kreative påfund i institutionen. Dagen afsluttes med pizza.

 

10.maj.2024

Pædagogisk dag i Molevitten. Vi har åbnet som normalt, men institutionen benytter dagen med begrænset børnefremmøder til kompetanceudvikling af medarbejderne

28-30.maj.2024

Bondegårdstur over tre dage for alle børnehavebørn og de største vuggestuebørn. Vi besøger Barresøgård i Lynge

 

12. Juni 2024

Kl. 17:00-20:00

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsens årsplan er delt i 5 fokusområder, og vi behandler 1 stort fokusområde pr. bestyrelsesmøde. Denne gang har vi fokus på: Pædagogik & Børnetrivsel.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, et tema, du gerne vil have på dagsordenen, eller noget helt tredje? – så tag fat i en af forælderrepræsentanterne, formanden eller Bjarne. Du finder vores kontaktoplysninger her.

16. juni 2024

Kl. 15:00-17:00

Årets sommerfest for hele Molevitten

Sommerfesten er en af de helt store højdepunkter i Molevitten. Vi har temafest med boder, underholdning og leg fra alle stuer. Der vil være musik på boldbanen og det helt store kagebord.

Sommerpasning

Uge 28+29+30

Sampasning i Netværket

Molevitten slår os sammen med de andre institutioner i vores netværk til en fælles pasning for de børn, der har pasningsbehov i de tre lukkeuger i juli.

12. september 2024

Kl. 17:00-20:00

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsens årsplan er delt i 5 fokusområder og behandler 1 stort fokusområde pr. bestyrelsesmøde. Denne gang har vi fokus på: Forældresamarbejdet.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, et tema, du gerne vil have på dagsordenen, eller noget helt tredje? – så tag fat i en af forældre-repræsentanterne, formanden eller Bjarne. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Hele september 2024

 

Trivselsvurdering børn “Topi”

Institutionen har fokus på den lovbefalede trivelsvurdering, som hedder Topi, på alle børn i institutionen. Klik her, hvis du vil lære mere om Topi: Pjece til forældre om TOPI

23. Oktober 2024

Kl. 17-19

Forældremøde med valg til bestyrelse

Første halvdel af forældremødet byder på højdepunkter fra det forgangne år og et blik på kommende tiltag, leveret af Bjarne, personalet og bestyrelsen. Vi runder af med valg til bestyrelsen, hvor vi hvert år skal have valgt to nye forældrerepræsentanter. Overvejer du at stille op, er du meget velkommen til at kontakte formand eller forældrerepræsentanter for yderligere information. Du finder vores kontaktoplysninger her.

I den anden halvdel af forældremødet går vi ud på stuerne. Her vil stuepersonalet fortælle om hverdagen på din stue, og der vil være mulighed for spørgsmål.

5-årssamtaler børnehavebørn.

Vi forbereder vores størstes børn overgang til skole/KKFO ved at holde 5-årssamtaler med forældre i november

18. November 2024

Kl. 17:00-20:00

Konstituerende bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse, som bliver valgt på efterårets forældremøde, konstituerer sig på dette bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens årsplan er delt i 5 fokusområder, og vi behandler 1 stort fokusområde pr. bestyrelsesmøde. Denne gang har vi fokus på: Evaluering af bestyrelsesarbejdet & Planlægning af næste år.

Du kan stadig få emner med på dagsordenen, du skal bare kontakte bestyrelsen minimum 14 dage før.

December 2024 (afvent dato)

Hele dagen

Julehygge i vuggestuen

I dag skruer vi rigtig op for julehyggen. Mon ikke dagen byder på juletræ, julemusik og sang. Der kommer flere informationer, når vi nærmer os.

December 2024 (afvent dato)

Hele dagen

Julemanden skal findes – i børnehaven

Julemanden skal vækkes, og det gøres bedst med julesang. Problemet er bare, at vi skal finde ham først. Mon det lykkes i år, vi kender jo ikke helt hans gemmested på Vesterfælledvej?

23. – 31. December 2023 (juleferie)

Begge dage inklusive

Molevitten holder julelukket

Den 23+ 27. + 28. + 29. december er lukkedage i Molevitten. På glædeligt gensyn i det nye år.

Tilbage til HVERDAGEN