REFLEKSION OVER PÆDAGOGISK PRAKSIS

Daglig eftertanke

Vi tager løbende praksisfortællinger, temaer og artikler op for sammen at reflektere over vores pædagogisk praksis – og øge bevidstheden om forskellige pædagogiske perspektiver, som kan støtte det enkelte barn bedst muligt. Derfor har vi også ændret holdning til at i stede for at kalde det indkøring har vi valgt at kalde det tilknytning når børnene starter i Molevitten.

Vi ønsker hele tiden at blive klogere på effekten af de pædagogiske aktiviteter, vi eller børnene selv sætter i gang og at fastholde fokus på den narrative fortælling om barnet. Derfor prioriterer vi at afsætte tid til refleksion.

Reflektionsrum

På månedlige personalemøder, stuemøder, afdelingsmøder arbejder vi med reflektionsrum for at sikre, at vi får givet hinanden sparring, supervision og nye perspektiver på vores pædagogiske praksis.

Vi sparrer på tværs af vuggestue og børnehave, da det giver en øget bevidsthed om såvel hinandens som egen praksis. Det reducerer risikoen for blinde vinkler og er samtidig en investering i vores samlede pædagogiske praksis.

De 3 P’er

De 3 P’er står for: Personlig – Professionel – Privat. De 3 P’er er en medspiller i vores pædagogiske hverdag og i vores samspil med hinanden og børnene. Kort fortalt er det en metode til at analysere praksisfællesskaber og til at øge egen og gruppers refleksionsniveau. Målet er, at øge bevidstheden om habitus og styrke forståelsen for, hvorfor nogle situationer er svære, og hvordan hverdagen kan gribes bedre an.

Den reflekterende praktiker

De forskellige refleksionsrum skal understøtte, at personalet agerer som den “reflekterende praktiker”. Det betyder, at personalet også kan stille de svære pædagogiske spørgsmål til hinanden – uden at det tages personligt. Det er en svær øvelse, men ikke desto mindre er det effektfuldt i forhold til at være professionel i jobbet.

Tilbage til PÆDAGOGIK