KURSER OG PERSONALEUDVIKLING

615413518_super

Faglig udvikling ligger os på sinde

Verden er i konstant bevægelse. Det betyder, at vi skal holde os på tæerne for at følge med fagligt og kunne imødekomme de forskellige nye krav og ønsker, der kommer fra politisk side, samarbejdsparterne, forældre og børn. Samtidig er ny viden og inspiration udefra med til at skabe et god og lærende arbejdsmiljø, som i sidste ende smitter positivt af på trivslen hos både personale og børn.

Det er ikke altid pengene rækker til alt det, vi drømmer om. Derfor prøver i også at tænke i alternative måder at dygtiggøre os på – ud over de mere traditionelle kurser. Hos os er personaleudvikling derfor et mix at forskellige tiltag.

Interne oplæg

Vi vil rigtig gerne sætte personalets viden i spil. Den viden, de allerede har, eller ny viden som de får via uddannelse. Derfor opfordrer vi alle personaler til at holde interne oplæg for deres kolleger. Vuggestuepersonalet er fx blevet undervist i børneyoga, fordi en kollega har det som speciale. En har taget diplom i inklusion, en anden i pædagogisk idræt – og begge har efterfølgende undervist personalet.

Eksterne oplægsholdere

Vi forsøger løbende at tiltrække eksterne oplægholdere, der kan udfordre os og ruste os med ny viden og udvikling. Derfor deltager vi meget gerne i udviklingsprojekter, tv-udsendelse, forskningsprojekter, tværkulturelle arrangementer og lignende. Målet er at indgå i win-win samarbejder, hvor vi inviterer inden for i Molevitten, stiller viden og cases til rådighed – og bliver betalt tilbage i ny viden, fx i form af oplæg om specifikke emner.

I 2017 fik vi fx en ekstern konsulent til at facilitere et personaleseminar med fokus på persontyper og gruppedynamikker. I den forbindelse fik alle medarbejdere udarbejdet en personprofiler (Jungs Type Index), som også kan fungere som dialogværktøj i dagligdagen.

Kurser i BUF-akademiet

BUF-akademiet udbyder løbende kurser i kommunalt regi. Det kan fx være kurser om sprog, pædagogisk idræt, indretning, overgange fra vuggestue til børnehave. Disse kurser prioriterer vi at deltage i, så vidt det kan lade sig gøre i forhold til hverdagen. Molevitten personale har fx været på kursus i “Spillerum – kursus i børns seksualitet” og “Fri for mobberi”, hvor man bl.a. får en Mobbekuffert med hjem. Kufferten indeholder en stribe redskaber til det pædagogiske arbejde med relationer, fællesskab og konflikthåndtering – og børnene vil opleve en rød tråd fra børnehave til skole, da de også bruger Mobbekufferten.

Kurser i Netværket Flora

Molevitten er en del af Netværket Flora – hvor vi bl.a. samarbejder om kurser og fælles udvikling for personalet i alle 6 institutioner. I dette netværksregi har vi altid – i tråd med Netværkets temaer – relevante oplæg, hvor det pædagogiske personale får mulighed for at deltage.

I de forgangne år har der fx været oplæg og kursusdage om Miljøcertificering (Det grønne flag), Sprog, Uniblocks og matematisk opmærksomhed.

Studieture

Vi bestræber os på at tage på studieture løbende – af den ene grund, at vi bliver klogere, når vi ser, hvordan andre arbejder med læringsmiljøer, indretning, børneliv, kreativitet, æstetik osv. Studieture kan være dagsudflugter til andre institutioner eller ture til udlandet. I år har det pædagogiske personale i børnehaven fx været på Island og blevet undervist i Uniblocks og matematisk opmærksomhed, mens vuggestuens pædagoger har været i Firence og hente inspiration ift. æstetiske læringsrum og indretning.

Forankring af ny viden

For at sikre at inspiration og ny viden ikke gå tabt, når hverdagen melder sig, udpeger vi løbende nøglepersoner til at sikre forankringen.

Nøglepersoner

Bevægelse: Mikkel i børnehaven
Madliv: Charlotte og Sine i vuggestuen
Matematisk opmærksomhed: Alt personale i børnehaven
Pædagogisk idræt: Anne i børnehaven & Lis i vuggestuen
Spillerum – følelser, grænser og seksualitet: Hanne og Anne børnehaven

Tilbage til PÆDAGOGIK