SPROGUDVIKLING

Sprogvurdering af 3 og 5 årige

Ifølge dagtilbudsloven skal vi som institution vurdere, om det 3 og 5 årige barn har brug for en sprogvurdering. I Molevitten laver vi en sprogvurdering, når dit barn er cirka 3,4 år. Hvis sprogvurderingen viser, at der er brug for en ekstra sprogindsats, vil I som forældre blive involveret, og der vil bliver udarbejdet en handleplan. Som opfølgning på den ekstra sprogsindsat, vil dit barn blive sprogvurdering igen omkring 5 års alderen. Formålet med sprogvurderingen er at teste barnets skelnen af sproglyde, sprogforståelse, udtale samt dets kommunikative strategier.

I praksis består testen af to dele. Først skal I som forældre udfylde et skema om barnets ordkendskab. Dette skal ske online, og I vil få tilsendt et link, så I kan gøre det i ro og mag derhjemme. Dernæst vil en af vores pædagoger / sprogvejledere teste dit barns sprogfærdigheder. Dette sker som “en 1-til-1-samtale”, som tager cirka 30 minutter. Resultatet af sprogvurderingen indsendes til kommunen, hvorefter vi få det endelig resultat tilsendt.

Løbende fokus på sprog

Barnets sprogudvikling er centralt i vores pædagogiske arbejde. Derfor vil det pædagogiske personale vurdere barnets sprog og kommunikative kompetencer løbende. Er vi i tvivl om dit barns sprogudvikling, vil vi altid kontakte jer, så vi sammen kan kvalificere sprogindsatsen.

Som forælder vil du altid være informeret om, hvornår vi sprogvurderer dit barn.

Tilbage til PÆDAGOGIK