OVERGANG TIL BØRNEHAVE

Fra egen vuggestue til børnehave

Alle børn har brug for et trygt udgangspunkt for at kunne søge ud i verden. Når dit barn står foran at skulle starte i vores børnehave, laver vi en besøgsplan, så barnet får mulighed at besøge den nye børnehavegruppe og lære voksne og øvrige børn at kende. Vi har “venskabsgrupper” i institutionen, således at vuggestuegruppe oprykker børn til samme børnehavestue. Det betyder, at børnenes gode legerelationer bevares og der oftest er flere børn fra samme stue, der starter i børnehaven samtidig,

Som familie modtager i et velkomstbrev fra institutionen, når i har sagt ja tak til pladsen. Vi indkalder også til en overleveringssamtale med vuggestue og børnehaven, så vi har et samlet billede af jeres søde barn og vi får forventningsafstemt opstart og aftaler.

Hvis I kommer fra en anden vuggestue

Kommer jeres barn fra en anden vuggestuen end vores, skal I regne med, at indkøringen kan tage op til en uge. Som forælder er du typisk med i børnehaven de første 1-2 dage, så barnet ikke oplever at bliver ladt alene i helt nye oplevelser. På tredjedagen opfordrer vi til, at du forlader børnehaven et par timer, så barnet får mulighed for at udforske sin nye børnehave sammen med voksne og børn fra stuen. Vi aftaler herefter, hvordan vi gør den resterende uge og gerne ugen efter.

Forældresamarbejde

I børnehaven kører vi ikke med én fast kontaktperson, som vi gør i vuggestuen. I stedet har det høj prioritet, at alle voksne på dit barns stue får dannet en relation og tilknytning til dit barn. Det er vores erfaring, at det er for sårbart, hvis der kun er én voksen, der bærer forældresamarbejdet for det enkelte barn, ligesom barnet oftest selv vælger en bestemt voksen at knytte sig til.

I er altid velkommen til at ringe eller skrive sms til stuen, hvordan det går under indkøringen. Vi vil altid kontakte jer, hvis barnet er utrygt eller grædende.

7 gode råd

  • Husk at give besked til stuen inden kl. 9.00, hvis dit barn ikke kommer i institutionen eller kommer efter morgensamlingen.
  • Husk at sige goddag og farvel til en voksen, helst fra barnets stue.
  • Husk at tjekke dit barns garderobe for skiftetøj, våde støvler o.lign.
  • Husk at holde dit barns tøjkasse ajour.
  • Husk at sætte navn i dit barns tøj.
  • Husk at holde jer informerede på Aula og opslag i huset.
  • Husk at tjekke barnet ind og ud på mobil og AULAskærm

Hvad skal børnene have med?

Hjemmesko samt skiftetøj efter årstiderne. Flyverdragter vinter og regntøj til resten af året er uundværlige. Sørg altid for ekstra strømper og undertøj, da det bliver brugt mest. Efterlad aldrig skiftetøjet i plasticbæreposer. Vær samtidig opmærksom på, at der ikke er snore i børnenes trøjer, jakker og lign.

Tilbage til NYE FORÆLDRE