TYPISK DAG I VUGGESTUEN

Kl. 7.00 – 8.00

Stuerne samarbejder om at modtage børnene om morgenen. Der er morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.

kl. 8.00 – 9.00

Børn og pædagoger fordeler sig på deres stuer eller hopperummet.

Kl. 9.15

De enkelte stuer starter som regel dagen med at samle stuens børn til en morgensamling. Som udgangspunkt foretrækker vi derfor, at børnene er afleveret på deres stuer inden kl. 9.15, da drypvis aflevering kan forstyrre børnenes fælles start på dagen. Hvis du undtagelsesvis er forhindret i at aflevere inden kl. 9:15, beder vi dig aftale det med personalet af hensyn til planlægning af ture, pædagogiske aktiviteter osv.

kl. 9.45 – 10.45

Pædagogisk planlagt aktivitet, hvor børnene bliver delt op i små grupper på cirka 4 børn.

Kl. 10.45 – 12.00

Frokosten er et af barnets holdepunkter i den daglige rytme og et socialt samlingspunkt med mulighed for en god og nær kontakt. Vi sørger derfor for, at spisningen foregår i et stille og roligt tempo med tid til at hygge om børnene. Vi inddrager børnene mest muligt i borddækning, spisning og oprydning og tager os tid til at gøre måltidet til en hyggelig stund for alle.

kl. 12.00 – 13.30

Børnene puttes og sover til middag. De yngste børn sover udendørs, i krybber, mens de ældste sover inde.

Kl. 13.30 – 15.30

Børn og voksne samles på stuerne igen. Børnene bliver skiftet og kommer i tøjet, og vi spiser eftermiddagsmad cirka kl. 14. Eftermiddagen er præget af leg – om vinteren som regel på stuerne, om sommeren som regel på legepladsen.

kl. 15.30 – 17.00

Vi rydder op på stuerne og de sidste børn samles på en af stuerne.

Kl. 17.00

Molevitten lukker.

Derudover prioriterer vi følgende aktiviteter i løbet af året:

Ture ud af huset

Vi tager på kortere og længere ture så ofte vi kan og prioriterer at benytte byens kulturelle tilbud. Derudover besøger vi legepladser i lokalområdet, fx Carlsbergbyen, Enghave Parken, Frederiksberg Have eller Søndermarken.

Bibliotek

Vi er så heldige, at Vesterbro bibliotek ligger lige i nærheden. Derfor er der tit en pædagog, der snupper et par børn med hen og finde nye bøger. På biblioteket er der jævnligt tilbud om teater og film, som vi også benytter os af. Derudover har vi et samarbejde med biblioteket som finder bogpakker til os alt efter hvilket emne vi lige arbejder med.

Rytmik

I vinterhalvåret har børne typisk rytmik en gang om ugen. Vi deler børnene op i hold efter alder, sådan at de ældste børn kan få lidt længere forløb end de yngste, og møde nogle lege, der er lidt mere komplicerede. Rytmik er en sanseoplevelse. Der bliver sunget en masse sange og børnenes fantasi bliver udfordret. Der er fokus på udvikling af sociale kompetencer, og børnene lærer at bestemme, vente på hinanden og samarbejde.

Børneyoga

Vi har flere gange forløb i børneyoga for både vuggestue- og børnehavebørn. Medarbejderne har været på kursusforløb over flere omgange.

Tilbage til NYE FORÆLDRE