TYPISK DAG I VUGGESTUEN

Kl. 7.00 – 8.00

Stuerne samarbejder om at modtage børnene om morgenen. Der er morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.

kl. 8.00 – 9.00

Børn og pædagoger går på deres egne stuer til leg og morgenhygge.

Kl. 9.15-9.45

De enkelte stuer starter som regel dagen med at samle stuens børn til en morgensamling. Som udgangspunkt foretrækker vi derfor, at børnene er afleveret på deres stuer inden kl. 9.15, da drypvis aflevering kan forstyrre børnenes fælles start på dagen. Hvis du undtagelsesvis er forhindret i at aflevere inden kl. 9:15, beder vi dig kontakte stuen af hensyn til planlægning af ture, pædagogiske aktiviteter osv.

kl. 9.45 – 10.45

Pædagogisk planlagt aktivitet, som enten er med den samlede børnegruppe eller med opdelte grupper, hvor børnene typisk er 3-4 børn.

Kl. 10.45 – 12.00

Frokosten er et af barnets holdepunkter i den daglige rytme og et socialt samlingspunkt med mulighed for en god og nær kontakt. Vi sørger derfor for, at spisningen foregår i et stille og roligt tempo med tid til at hygge om børnene. Vi inddrager børnene mest muligt i borddækning, spisning og oprydning og tager os tid til at gøre måltidet til en hyggelig stund for alle.

kl. 12.00 – 13.30

Børnene puttes og sover til middag. De yngste børn sover udendørs, i krybber, mens de ældste sover inde.

Kl. 13.30 – 15.45

Børn og voksne samles på stuerne igen. Børnene bliver skiftet og kommer i tøjet, og vi spiser eftermiddagsmad cirka kl. 14. Eftermiddagen er præget af leg – om vinteren som regel på stuerne. Om sommeren er vi oftest på legepladsen.

kl. 15.45 – 17.00

Vi lukker på en fast stue eller udendørs alt efter vejr og årstid. De øvrige stuer lukkes ned.

Kl. 17.00

Molevitten lukker.

Derudover prioriterer vi følgende aktiviteter i løbet af året:

Ture ud af huset

Vi tager på kortere og længere ture så ofte vi kan og prioriterer at benytte byens kulturelle tilbud. Derudover besøger vi legepladser i lokalområdet, fx Carlsbergbyen, Enghave Parken, Frederiksberg Have eller Søndermarken.

Bibliotek

Vi er så heldige, at Vesterbro bibliotek ligger lige i nærheden. Vi tager derfor gerne på biblioteket for at låne bøger og benytte os af deres legeomgivelser. På biblioteket er der jævnligt tilbud om teater og film, som vi også benytter os af.

Zoo

Molevitten har zookort, så det får vi benyttet flittigt til stor glæde for børnene. Vi kan gå til zoo med vores børnebusser og har madpakker og andet snack med til turen.

Rytmik

I vinterhalvåret har børnene typisk rytmik en gang om ugen. Vi synger og danser med børnegruppen og børnene synger med og laver fagter til de forskelige sange.

Børneyoga

Vi har flere gange haft forløb i børneyoga. Medarbejderne har været på kursusforløb over flere omgange og vi har et fast børneyogaforløb hen over vinteren.

Tilbage til NYE FORÆLDRE