KURSER OG PERSONALEUDVIKLING

Faglig udvikling ligger os på sinde

Verden er i konstant bevægelse. Det betyder, at vi skal holde os på tæerne for at følge med fagligt og kunne imødekomme de forskellige nye krav og ønsker, der kommer fra politisk side, samarbejdsparterne, forældre og børn. Samtidig er ny viden og inspiration udefra med til at skabe et god og lærende arbejdsmiljø, som i sidste ende smitter positivt af på trivslen hos både personale og børn.

Interne oplæg

Vi vil rigtig gerne sætte personalets viden i spil. Den viden, de allerede har, eller ny viden som de får via uddannelse. Derfor opfordrer vi alle personaler til at holde interne oplæg for deres kollegaer. Medarbejdergruppen er fx blevet undervist i børneyoga, fordi en kollega har det som speciale. Vi har netop lavet uddannelsesplan for de medarbejdere, der har taget diplomuddannelser, så deres viden og færdigheder kan deles med det øvrige hus. Vi har derfor en vejleder i motorik og bevægelse samt en koordinator af de pædagogiske aktiviteter i institutionen, som begge har tid til at kunne varetage de opgaver.

Eksterne oplægsholdere

Vi bestræber os på, at forsøge med oplægsholdere til personaledage og forældremøder, hvis vi finder det relevant for emner og temaer. Vi har eksempelvis haft foredragsholder til forårets forældremøde, hvor John Halse var på besøg til et underholdende og berigende oplæg.

Kurser i BUF-akademiet

BUF-akademiet udbyder løbende kurser i kommunalt regi. Det kan fx være kurser om sprog, sansestimuli og forældresamarbejde. Disse kurser prioriterer vi at deltage i, så vidt det kan lade sig gøre i forhold til hverdagen. Molevitten har senest deltaget med flere medarbejdere til forløb i “udeliv” og “pædagogisk Idræt” som begge har medført kompetanceudvikling og løft af den pædagogiske praksis.

Kurser i Netværket Flora

Molevitten er en del af Netværket Flora – hvor vi bl.a. samarbejder om kurser og fælles udvikling for personalet i alle 6 institutioner. I dette netværksregi har vi altid – i tråd med Netværkets temaer – relevante oplæg, hvor det pædagogiske personale får mulighed for at deltage.

I de forgangne år har Netværket især haft fokus på sprogarbejdet, så vi har haft et længere forløb i “Sprogtrappen” for vuggestuepædagogerne samt etablering sprognetværk i børnehaveregi.

Studieture

Vi bestræber os på at tage på studieture løbende – af den ene grund, at vi bliver klogere, når vi ser, hvordan andre arbejder med læringsmiljøer, indretning, børneliv, kreativitet, æstetik osv. Studieture kan være dagsudflugter til andre institutioner eller ture til udlandet.

Molevitten har i foråret 2023 været på studietur til Firenze i Norditalien, hvor vi har hentet viden og inspiration i indretningen af læringsrum, legezoner, voksnes positionering og ikke mindst bæredygtighed i kreativitet, som man alt sammen kan se et synligt præg på i hele institutionen,

Tilbage til PÆDAGOGIK