HYGIEJNE OG SYGDOM

iStock-144871677

Hverdagshygiejne

Når vi er så mange sammen, er det vigtigt, at vi i videst mulig omfang husker hverdagshygiejnen. Alle vasker hænder før og efter måltider og efter toiletbesøg. Det er også en god ide at vaske hænder ved aflevering og hentning, så smitte mellem hjem og institution begrænses.

Sygdomme

De fleste børn er vaccineret mod de traditionelle sygdomme, så det er sjældent, at vi ser dem i institutionen. De mest forekomne sygdomme er øjenbetændelse, forkølelse og virushalsbetændelser, influenza, maveinfektion / diarré - og selvfølgelig skoldkopper. Blandt de lidt mere sjældne er fx kighoste, lussingesyge og børnesår. Når vi får besked på at et barn har en smitsom sygdom, hænger vi et opslag op på opslagstavlerne og/eller informerer via KbhBarn.

Hvornår må man komme i institution?

Molevittens regler for fremmøde i forbindelse med sygdom følger Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger. Som udgangspunkt skal børnene være feberfrie og kunne overskue en almindelig dag i Molevitten, når de kommer tilbage efter sygdom. Det pædagogiske personale må ikke administrere medicin, men børn som medicineres hjemmefra og i øvrigt er friske og klar på dagen, må gerne komme i institution. Der kan dispenseres for det, hvis der er tale om en kronisk lidelse og lægeordineret medicin.

For flere oplysninger om børn og sygdomme, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller læs deres vejledning om forebyggelse af smitte og sygdom.

Tilbage til HVERDAGEN