SKOLEGRUPPEN

Skolegruppe for de store børn

De kommende skolebørn bliver automatisk en del af Molevittens skolegruppe. Gruppen starter op allerede i oktober måned, året før skolestart. Som udgangspunkt er skolegruppen samlet minimum 1 dag om ugen.

Skoleparathed

Den overordnede vision med skolegruppen er at gøre børnene parate til at starte i skole og ruste dem til at håndtere det skoleliv, de er på vej til. Det betyder, at vi arbejder pædagogisk og professionelt dels med færdigheder, dels med sociale kompetencer.

Hvad angår færdigheder har vi et blik for, om barnet er klar til at deltage i en skolehverdag, hvor det pludselig bliver vigtigt, at det kan passe på sine ting, huske penalhus og sportstaske, nå ud i frikvarteret og tilbage til timestart og andet praktisk, der giver gode skoledage.

Dernæst har vi fokus på barnets sociale kompetencer og evne til at indgå i fællesskaber. På tværs af opgaver, pædagogiske aktiviteter og lege lærer vi børnene:

  • At forstå en opgave – fx at tegne en bondegård, med et gult hus og en brun hest, hvis det er sådan opgaven lyder.
  • At modtage kollektive beskeder, som bliver hverdag fra første skoledag.
  • At håndtere en konflikt og hvilke redskaber, de kan ty til, hvis det er svært.
  • At byde ind på en leg og sige ja til fællesskabet, også når man ikke er helt enig i det, de andre vil lege.
  • At behovsudsætte, da det bliver en del af skoledagen at kunne stå i kø, vente til det er min tur osv.

Skolegruppen er populær

Børnene er som regel sultne på mere læring og større udfordringer, så skolegruppen giver os pædagoger mulighed for at arbejde med børnene på et nyt niveau – fx at læse sværere bøger, tage på længere ture eller tage i  teater til lidt større forstillinger. Dagene med skolegruppen er et hit hos børnene.

Stærkt samarbejde

I Københavns Kommune arbejder alle institutioner med Stærkt Samarbejde, som skal optimere overgangen fra børnehave til skole og fritidshjem. Igennem de senere år har Molevitten derfor haft et “stærkt samarbejde” med Vesterbro Ny Skole. Samarbejdet omfatter også fritidshjem/SFO og de andre kommunale og selvejende institutioner (Columbus Børnhus og Enghave Børnehave) i lokalområdet.

I det stærke samarbejde har vi en årlig konference, hvor vi arbejder med forskellige temaer, som kan understøtte den gode overgang mellem børnehave, skole og fritidshjem – fx vidensoverdragelse, sociale kompetencer, skoleparathed, motorik. I det Stærke samarbejde er målet at blive klogere på hinanden, forstå hinandens verdener og udpege eventuelle indsatsområder, hvor vi kan styrke samarbejdet – til gavn for det gode skoleliv.

På besøg i skolen

En del af det Stærke Samarbejde går også ud på, at skolegruppen kommer på en besøg på Vesterbro Ny Skole. Det vil sige, at børnene får en forsmag på, hvordan det er at gå i 0. klasse og på fritidshjem. Dagen er planlagt mellem lærer og pædagoger, og der vil typisk være morgensang, rigtige skoleaktiviteter og mulighed for at prøve forskellige fritidsaktiviteter. Besøgsdagen er meget populær blandt børnene. En rigtig stor dag, hvor alle børnene vokser lidt.

Et kommende tiltag i det Stærke Samarbejde er barn-til-barn-relation. Konkret, at skolegruppen får besøg i Molevitten af børn fra 0. klasse, så børn kan stille spørgsmål til børn og sætte egne ord på skolelivet og forventningerne til det at starte i skole.

Tilbage til NYE FORÆLDRE