RELATIONSLÆRING

Vores pædagogiske fundament

Relationslæring er det pædagogiske fundament i Molevitten. Det vil kort og godt sige, at vi arbejder ud fra devisen om, at relationen kommer først og er fundamentet for al læring. Den anerkendende tilgang er derfor den vigtigste brik i vores pædagogiske arbejde.

Intentionen bag vores pædagogiske arbejdet er:

  • At styrke børnenes relationer til andre og verden
  • At udvikle deres sproglige kompetencer
  • At fremme deres sanselige og kropslige læreprocesser
  • At skabe rammer, der giver plads, ro og rum til børnenes udvikling og læring i tæt samspil med nærværende, anerkendende og deltagende pædagogiske voksne

I praksis har vi fokus på at støtte, styrke og udviklet barnets færdigheder og kundskaber via planlagte pædagogiske forløb samt spontane og mere uformelle aktiviteter. Barnets læring sker altid i en kontekst og netop derfor har relationen mellem såvel børn som voksne stor betydning for, hvilke færdigheder og kundskaber børnene tilegner sig kognitivt, emotionelt, socialt og kropsligt gennem deres tidligere år i vuggestue og børnehave.

Gode rammer for læring

For at skabe de bedste rammer for børnenes læreprocesser, tager vi afsæt i den pædagogiske viden om alderssvarende aktiviteter, lege og samværsformer. Vi trækker også på nyeste viden om børns fysiske og mentale udvikling og metoder til at arbejde med det enkelte barns næste udviklingszone.

Som personale er vi bevidste om, at vores tilgang har stor betydning for, hvad børn har mulighed for at lære, og hvordan de bearbejder det lærte. Derfor har vi stort fokus på at skabe forskellige rum – både fysiske og mentale – som kan støtte forskellige læringsmønstre blandt børnene. Nogen former for læring sker formelt og andre via institutionens kultur, struktur og samværsformer. Uanset læringens karakter, så husker vi, at al udvikling kræver mentale pauser.

”Den pædagogiske bagdør”

Den pædagogiske bagdør betyder, at et barn altid kan trække sig fra en aktivitet, eller at det pædagogiske personale kan ”bøje” aktiviteten for at støtte barnets deltagelse, uden barnet bliver udstillet. Bagdøren kan også bruges som en ”time-out”, hvor barnet selv tager en pause eller det pædagogiske personale giver barnet en pause, for senere at træde ind i aktiviteten igen.

Vi står foran, ved siden af eller bagved barnet

Det pædagogiske personale har forskellige roller i de pædagogiske læreprocesser. Vi kan styre aktiviteten, støtte og vejlede eller vælge at træde tilbage og overlade initiativet til barnet eller gruppen selv.

Valg af rolle afhænger af, hvad formålet med den konkrete situation er. På tværs af såvel planlagte som spontane pædagogiske aktiviteter er den grundlæggende tanke, at børnene skal kunne beskrive og forstå de vilkår, relationer og den omverden, de er en del af. Det øger deres tilknytningsevne og muliggør udvikling og læring her og nu – men også resten af livet.

Stærke relationelle kompetencer

Det ligger os på sinde, at I som forældre kan se, høre og mærke, at børnene i Molevitten opnår stærke relationelle kompetencer. Konkret, at de taler pænt og respektfuldt til hinanden, er omsorgsfulde og søde ved hinanden og kan rumme, at andre børn har andre behov end de selv har. De lærer at indgå i et fællesskab, lære hvad det vil sige at være en holdspiller, være en god ven, og de lærer at tage ordet i fællesskabet – men vigtigst, at de giver plads til at andre børn også har ordet.

Hvis du vil læse mere om Relationslæring, kan du downloade vores pjece her.

DownloadTilbage til PÆDAGOGIK