PÆDAGOGIK

RELATIONSLÆRING

Relationslæring er det pædagogiske fundament i Molevitten. Det vil kort og godt sige, at vi arbejder ud fra devisen om, at relationen kommer først og er fundamentet for al læring. Den anerkendende tilgang er derfor den vigtigste brik i vores pædagogiske arbejde.

Læs mere

REFLEKSION OVER PÆDAGOGISK PRAKSIS

Vi tager løbende praksisfortællinger, temaer og artikler op for sammen at reflektere over vores pædagogisk praksis – og øge bevidstheden om forskellige pædagogiske perspektiver, som kan støtte det enkelte barn bedst muligt.

Hør, hvordan vi arbejder med refleksionsrum, de 3 P’er og den reflekterende praktiker.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

I Molevitten betragter vi Københavns Kommunens læreplaner som en dynamisk ramme for udvikling og læring.

Som personale er det vores opgave at skabe aktiviteter, rum og miljøer, der fanger de enkelte børns interesser og skaber oplevelser, dialoger og mulighed for læring, sådan at de 6 læreplanstemaer bliver levende i dagligdagen.

LÆS MERE

KURSER OG PERSONALEUDVIKLING

Ny viden og inspiration udefra med til at skabe et god og lærende arbejdsmiljø, som i sidste ende smitter positivt af på trivslen hos både personale og børn.

Ud over de mere traditionelle kurser, prøver vi at tænke i alternative måder at dygtiggøre os på, sådan at personaleudvikling bliver et mix at forskellige tiltag.

Læs mere

SPROGUDVIKLING

Ifølge dagtilbudsloven skal vi som institution vurdere, om det 3 og 5 årige barn har brug for en sprogvurdering.

I Molevitten laver vi en sprogvurdering, når dit barn er cirka 3,4 år. Hvis sprogvurderingen viser, at der er brug for en ekstra sprogindsats, vil I som forældre blive involveret, og der vil bliver udarbejdet en handleplan.

LÆS MERE

TAVSHED- OG UNDERRETNINGSPLIGT

Medarbejderne arbejder under tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om den enkelte familie og barnet ikke diskuteres med udenforstående. Det er også derfor, vi for eksempel ikke fortæller, hvem der har slået eller bidt, når den slags situationer opstår.

Læs mere