TAVSHED- OG UNDERRETNINGSPLIGT

CD5A1708

Medarbejderne arbejder under tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om den enkelte familie og barnet ikke diskuteres med udenforstående. Det er også derfor, vi for eksempel ikke fortæller, hvem der har slået eller bidt, når den slags situationer opstår.

Information er en hjælp

Det er rart for os at vide, hvis der sker noget særligt i hjemmet, så vi har mulighed for at møde barnet med forståelse og hjælp til at håndtere eventuelle udfordringer. Disse oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt. I tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt at kontakte andre instanser, så som Børne/Familieteamet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, talepædagog og sundhedsplejerske, sker det aldrig uden forældrenes viden og samtykke. Et samtykkeskema skal udfyldes og underskrives af forældre, inden samarbejdet med øvrige instanser kan igangsættes.

Vi har pligt til at informere skole og fritidshjem, når børn er tosprogede, eller hvis et barn har særlige behov.

Tilbage til PÆDAGOGIK