PÆDAGOGISK TILSYN

Pædagogisk tilsyn

Molevitten har en fast pædagogisk konsulent fra Københavns Kommunen, som fører tilsyn i forhold til pædagogisk praksis – en gang årligt. Tilsynet skal ses som en kvalitetssikring af de kommunale dagtilbud og institutionerne overholder lovgivning m.m.

Tilsynet foregår sådan, at Kommunens pædagogiske konsulent kommer på besøg i Molevitten og observerer personaler og børn. Observationen suppleres med dialogsamtale med hhv. ledelse og repræsentanter fra bestyrelse og personale. Det hele udmønter sig i en Tilsynsrapport, som skal offentliggøres blandt forældre og hjemmesiden.

Du kan downloade den seneste tilsynsrapport fra 2023 her.

Download rapportTilbage til PÆDAGOGIK