MED I FLORA OG FOBU

En del af Netværket Flora

Molevitten er med i Netværket Flora, som består af seks selvejende institutioner på Vesterbro. Netværket er et forpligtende samarbejde, hvor ledelsen fra de seks organisationer har commitet sig til at arbejde tæt sammen om sund ledelse, økonomi, faglig udvikling og drift af alle seks institutioner.

Ledelsen fra de seks institutioner mødes hver 14 dage for at vidensdele og sparre med hinanden samt arbejde målrettet på at opkvalificere og videreudvikle den pædagogiske faglighed fx gennem fælles kurser og studierejer for såvel ledelse som personale. Dernæst, arbejder Netværket henimod større samarbejde mellem de seks institutioner fx i form af projektforløb og pædagogiske temauger. Hvert halve år deltager bestyrelsesformanden fra hver af de seks institutioner.

Vil du vide mere om Netværket Flora kan du downloade forretningsorden og netværksaftale her.

Medlem af fobu

fobu er en paraplyorganisation, der siden 1915 har varetaget selvejende og private institutioners politiske interesser. På de store linjer repræsenterer fobu selvejende og private dag- og fritidsinstitutioner i forhold til Kommunen, Folketinger og øvrige samarbejdspartnere.

I det daglige fungerer fobu som rådgiver og samarbejdspartner for Molevitten, når det gælder områder som løn, regnskab, juridiske spørgsmål og kurser.

Er du nysgerrig, så kig ind på fobu’s website.

Tilbage til OM OS